AKO TO ZAČALO

“TOTO BY MAL MAŤ KAŽDÝ” boli slová kamarátky Katky, keď pred šiestimi rokmi zbadala na stole v našej pracovni nafukovaciu gumenú podložku, ktorú sme kedysi dávno vyrábali v rámci antidekubitného nafukovacieho portfólia pre zdravotníctvo. Katka je vyštudovaná fyzioterapeutka, takže nám celkom fundovane vysvetlila čo tým myslí. V skratke nás uviedla do problematiky tradičného statického sedenia a jeho katastrofálnom vplyve na naše zdravie. A keďže je sedenie stále významnejšou súčasťou naších životov, lebo sedíme v priemere viac ako 8 hodín denne, preto je viac než aktuálne a dôležité naučiť sa sedieť správne a zdravo. A táto nafukovacia vecička je podľa Katky riešením problému. Hovorila o tom tak zanietene a so zápalom, že ten zápal akosi pozvoľna preskočil aj na nás. Keď odišla začali sme si túto problematiku študovať a stále viac sme nadobúdali presvedčenie, že tématika sedenia je naozaj vážna vec a úzko súvisí s našimi životmi a zdravím. A tak celkom z náhody a pár viet vznikol zámer vytvoriť produkt pre zdravé sedenie. Matematika bola jednoduchá. Disponujeme potrebnou výrobnou technológiou a produkt by bol významne prospešný pre spotrebiteľa. Čo viac si môžeme priať ako vyrábať niečo čo má zmysel a navyše slúži nášmu zdraviu. Proste nádhera.

VÝVOJ A TESTOVANIE

Cieľ bol jasný. Vytvoriť funkčný a zároveň dizajnovo pútavý produkt. Aj keď v prvom rade to mala byť funkčná zdravotnícka pomôcka, chceli sme, aby sa z pohľadu dizajnu nemusela hanbiť medzi ostatnými produktami dennej potreby. Je to niečo, čo bude v podstate neustále v našej prítomnosti a teda by to nemalo nášmu oku vadiť ale naopak lahodiť. Zdravotnícke pomôcky majú vačšinou zanedbaný dizjan, no my sme to chceli inak. A tak začala cesta zrodu produktu. Nekonečné podoby a varianty návrhov tvaru a veľkosti tak, aby spĺňal funkčnosť, pasoval pod zadok väčšine populácie a sadol na každú stoličku. Určiť materiálové zloženie bol ťiež zložitý oriešok. Ako zabezpečiť aby povrchové materiály boli príjemné na dotyk, odolné proti záťaži a oteru a zároveň sa dali na ne tlačiť rôzne dizajnové motívy? Bolo treba vyriešiť aj otázku ako zabezpečiť odvod pár a ventiláciu produktu, aby sa užívateľ pri dynamickom sedení nepotil. Samotná nafukovacia vložka bola alfa omega problému, nakoľko materiál musel byť dostatočne pružný aby zabezpečoval potrebnú mieru dynamiky a zároveň dosť pevný na to aby zniesol vysoké záťaže. Nekonečné konzultácie s fyzioterapeutmi, neurológmi, gynekológmi a množstvom ďalších odborých lekárov, celá rada testov a skúšaní na pacientoch pod odborným dohľadom lekárov boli ťiež komplikované a časovo náročné úkony. Po mesiacoch práce sme sa dočkali a z našej dieľne vyšiel prvý produkt na dynamické sedenie a dostal meno FIT VANKÚŠ.

REGISTRÁCIE

Čím ďalej tým viac sme si uvedomovali aký prínosný môže byť tento produkt pre zdravie človeka. Výsledky testov a klinických skúšaní nás ohúrili. Nečakali sme, že pozitívnych zdravotných efektov bude až toľko a budú tak výrazné. Okamžite sme začali používať FIT VANKÚŠ u nás vo firme a samozrejme postupne sme začali uvádzať produkt aj na trh. A prišla ďalšia vlna silne pozitívnych niekedy až neuveriteľných reakcií od zákazníkov. Kolegyňa mala napr. dlhodobý problém s opuchom nôh pri sedení. Po dvoch hodinách sedenia na fit vankúši sa u nej tento problém absolútne stratil! Ostali sme ako obarení, najmä keď sa podobné príbehy začali množiť. A to bol definitívny signál registrovať produkt ako serióznu zdravotnícku pomôcku v Štátnom ústave pre kontrolu liečív (ŠÚKL) a následne ju kategorizovať na Ministerstve zdravotníctva (pozri dokumenty registrácií). Tieto dva administratívne a časovo náročné procesy sme zvládli a Fit vankúš získal status oficiálnej zdravotníckej pomôcky a ocitol sa v systéme zdravotníctva, kde bol aj na predpis prostredníctvom ôsmych rôznych odborných lekárov. Následne sme sa rozhodli produkt aj ochrániť a tak sme si zaregistrovali obchodnú známku a dizajn (tvar) produktu. Veľkosť a tvar sú pre funkčnosť produktu veľmi rozhodujúce a teda ochrániť si práva k tomuto dizajnu bolo prakticky nevyhnutnosťou. Tento krok sme veľmi ocenili až neskôr.

TVORÍME ZNAČKU

Fit vankúš sa ujal nie len v zdravotníctve ale aj na komerčnom trhu, čomu sme sa veľmi tešili. Aj naďalej sme pracovali na jeho vylepšeniach od balenia až po úžitkové vlastnosti. Začali sme postupne prenikať aj na zahraničné trhy a tu sme narazili na problém, ktorým bol samotný názov produktu. Nebol ani trochu internacionálny. To nám komplikovalo distribúciu do zahraničia nakoľko sme museli hľadať ekvivalenty v cudzích jazykoch, mať špecifické varianty balenia a marketingových materiálov pre každú krajinu. Aj webové prostredie bolo komplikované optimalizovať s n-variantami názvu produktu. A tak sme hľadali pre náš produkt nové meno, ktoré by ho vystihovalo a zároveň by bolo internacionálne. A napadlo nás DYNASIT. Skratka z anglického dynamic sitting (dynamické sedenie). Okamžite sme registrovali ochrannú známku DYNASIT s európskou platnosťou. Toto bol ten moment kedy sme sa rozhodli skúsiť vybudovať značku pre zdravé produkty na sedenie. Za krátko došlo aj k zmene pôvodného loga a k názvu DYNASIT pribudol morský koník. Začali sme vyíjať nové produkty, čoho výsledkom bola základná línia 4 výrobkov pre zdravé sedenie. So všetkými sme opäť absolvovali registrácie v ŠÚKL a s niektorými aj kategorizácie na MZ SR. A začala sa práca na distribúcii - výstavy, odborné konferencie, reklama a inzercia, budovanie zastúpení a spústa ďalšej práce, ktorá nás však bavila.

PROBLÉMY A PREKÁŽKY

Predaj sa vyvíjal veľmi optimisticky a neuvertieľne progresívne. V priebehu dvoch rokov sme v ČR a SR predali niekoľko desiatok tisíc kusov. Ako to už ale býva prišli aj problémy. Dostali sme dva silné údery, ktoré ešte dodnes cítime.
V roku 2015 Európska komisia vydala nariadenie o regulácii ftalátov (zmäkkčovadiel) v pvc výrobkoch. Náš dodávateľ PVC fólie, z ktorej výrábame nafukovacie vložky musel zmeniť jej chemickú receptúru. Samozrejme deklaroval, že vlastnosti fólie budú nezmenené, čo však ako ukázala prax nebola pravda. Kvalita fólie sa na vonok javila identická ako pred tým avšak pri používaní sa ukázala ako nestabilná. Bohužiaľ sme začali mať problém s vyššou kazovosťou vysokofrekvenčne zváraných spojov, kde sa tvorili mikrotrhliny a nafukovacie vložky v niektorých prípadoch začali samovoľne sfukovať. V danej dobe neexistoval spôsob ako technologicky zastabilizovať bezftalátovú pvc fóliu. Navyše nafukovacie predmety samy o sebe vykazujú vyššie percento kazovosti a náš produkt bol v nevýhode aj z toho dôvodu, že slúži na sedenie a teda musí znášať vysokú záťaž a tlaky. Na trh sme teda nevedomky uviedli pomerne početnú šaržu výrobkov, ktoré podliehali vyššej kazovosti. Všetko čo sme mohli urobiť bolo aktívne a promptne riešiť reklamácie, čo sme aj robili. Zároveň sme pracovali na hladaní riešení minimalizujúcich chybovosť produktov. Konštrukčné vylepšenia sa nám našťastie darí nachádzať a smerujeme k definitívnemu vyriešeniu tohoto problému.
Druhou silnou podpásovou ranou bolo závažné porušenie naších práv a zmluvy o výhradnom zastúpení v ČR. Dva roky sme budovali aktivity v ČR prostredníctvom výhradného zastúpenia, ktoré viedol náš rodák Martin Trenčanský. Po dvoch rokoch začal úmyslene poškodzovať našu značku v ČR, sabotoval predaje a skopíroval produkty ako aj celú filozofiu okolo produktov. Jemne pozmenil tvar produktov a vybudoval si vlastnú značku DVECTIS. Samozrejme podnikli sme sériu právnych krokov, ktorých výsledkom sú nariadenia súdov v SR a ČR, kde predbežným opatrením na základe porušovania práv duševného vlastníctva (tu sme ocenili, že sme si v minulosti registrovali ochranu dizajnu) a nekalosúťažného konania bola spoločnosti DVECTIS zakázaná výroba, predaj a distribúcia produktov (pozri súdne rozhodnutia). Martin Trenčanský a spoločnosť DVECTIS, však súdne nariadenia ignoruje a teda pomimo pokút a exekúcii zo strany štátu, ktoré dostáva, pokračujeme aj my v aktivitách, ktoré smerujú k zamedzeniu nekalosúťažného konania spoločnosti DVECTIS.

ŤAŽKÉ ROZHODNUTIE

Značne demotivovaní hore popísanými údalosťami sme mali tendenciu ukončiť výrobno obchodné aktivity spojené s Dynasitom. Stáli sme zrazu pred ťažkým rozhodnutím čo ďalej. Pokračovať alebo skončiť? Roky práce, investovaných financií a energie by zrazu stratili význam. Stále tu však bol jeden významný argument prečo pokračovať. Tým argumentom bola a je neuveriteľná funkčnosť produktu, pozitívne účinky na zdravie a množstvo príbehov pacientov a zákazníkov, ktorím Dynasit pomohol a pomáha. Toto zavážilo a rozhodlo, že chceme sledovať vyšií princíp. Rozhodli sme sa, že budeme aj naďalej vyrábať produkty pre zdravé sedenie, lebo sme presvedčení, že naším zákazníkom prinášajú obrovskú pridanú hodnotu. A tak aj naďalej vylepšujeme a vyvíjame nové produkty a rozširujeme rodinu zdravých výrobkov Dynasit. K tomuto rozhodnutiu pripájame navyše aj náš Prísľub spolahlivého výrobcu.

Náš prísľub

Všetkým naším zákazníkom ako aj sami sebe dávame tento Prísľub spoľahlivého výrobcu.
1.
Sme slovenský výrobca pomôcok na aktívne zdravé sedenie s označením Dynasit.
2.
U výrobkov Dynasit zaručujeme funkčnosť a pozitívny vplyv na zdravie človeka.
3.
Účinky Dynasitu sú odborne potvrdené a produkty Dynasit sú oficiálne registrované zdravotnícke pomôcky v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a kategorizované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
4.
Ku všetkým produktom Dynasit poskytujeme naším zákazníkom kompletné informácie.
5.
K naším zákazníkom pristupujeme férovo a plníme si povinnosti aj nad rámec zákona.
6.
Budeme naďalej vyrábať a vyvíjať nové produkty Dynasit, pretože sme presvedčení, že ich prínos pre naše zdravie je zásadný.
7.
Reklamácie vybavujeme rýchlo, vždy objektívne, na naše náklady a k spokojnosti zákazníka.
8.
Váše názory, pripomienky a skúsenosti sú pre nás dôležité. Sú základom pre ďalšie vylepšenia a inovácie produktov Dynasit.
9.
Tento prísľub je pre nás záväzkom.

Naši partneri

Podporujeme šírenie myšlienky zdravého života našich detí. Za týmto účelom nadväzujeme partnerstvá s organizáciami, ktoré sa na takéto aktivity sústreďujú.

Kontaktné informácie

YADO S.R.O.
PSTRUHÁRSKA 5
972 51 HANDLOVÁ
SLOVENSKO

IČO: 36 742 619
IČ DPH: SK2022339319

Tel.: +421(0)46 5476 047
Mobil: +421(0)915 883 066

e-mail: info@dynasit.sk, obchod@yado.sk

GPS súradnice
N 48.7310178, E 18.7680428

Kontakt

V prípade akýchkolvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.