Certifikácie a registrácie

REGISTRÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Štátny ústav pre kontrolu liečív (ŠÚKL)

Produkty rady Dynasit majú status riadnych zdravotníckych pomôcok a museli teda prejsť prísnym procesom registrácií a skúšania ich nezávadnosti a účinkov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave osvedčil funkčnosť a splnenie všetkých legislatívnych kritérií celej rady produktov Dynasit a riadne ich zaregistroval ako zdravotnícke pomôcky. Jednotlivým modelom Dynasit boli pridelené nasledovné jedinečné kódy zdravotníckych pomôcok:

K92348 - Dynasit LIFE
K92349 - Dynasit LIFE+
K92350 - Dynasit COMFORT
K92655 - Dynasit U 

  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky na Ministerstve zdravotníctva SR rozhodla, že modely LIFE, COMFORT a U budú zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok s preskripčným obmedzením pre 8 odborných lekárov. V praxi to znamená že uvedené modely Dynasit môže pacientom s príslušnou diagnózou alebo príznakmi predpísať aj odborný lekár. V tomto prípade bude pacientovi vydaný Dynasit v lekárni alebo výdajni zdravotníckych oproti predloženiu receptu od odborného lekára. Zdravotnícku pomôcku v tomto režime hradí plne alebo čiastočne zdravotná poisťovňa. Dynasit môžu aktuálne predpisovať nasledovní odborní lekári:

RHB - fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia
ORT - ortopédia a pediatrická ortopédia
OPR - ortopedická protetika
CHI - chirugia a detská chirurgia 
NEU - neurológia a pediatrická neurológia 
REU - reumatológia a pediatrická reumatológia
TRA - úrazová chirurgia
AGG - algeziológia
  

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH)

Proces registrovania zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL vyžaduje preukázať, že všetky materiály použité na výrobu zdravotníckej pomôcky sa vyznačujú zdravotnou nezávadnosťou. Naša spoločnosť nechala nad rámec požadovanej legislatívy vypracovať test a posúdenie používaných tlačiarenských farieb ako aj textilného materiálu, na ktorý sa tlačí. Testovanie vykonala spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., ktorá je Notifikovanou osobou č. 1296 pre skúšanie, certifikáciu a posudzovanie zhody textilných osobných ochranných prostriedkov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 a hračiek. Od r. 2013 je aj asociovaným členom medzinárodnej asociácie OEKO-TEX® pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie s oprávnením skúšať a vydávať certifikáty podľa normy OEKO-TEX® STANDARD 100. Podľa výsledkov skúšania bolo zistené že používané farby a materiál sú vhodné aj pre použitie u detí od 0-3 rokov, čo preukazuje aj príslušný certifikát.

 

REGISTRÁCIE A OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Produkty Dynasit sú výrobky so špeciálnym určením a pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie. Sú výsledkom dlhodobého odborného vývoja, skúšania a testovania ich účinkov. Pracoval na nich tím odborníkov z prostredia neurológie, ortopédie, gynekológie ale aj technických smerov. Z týchto dôvodov je prirodzené, že vykonaná práca, odborné zistenia ale aj finálne produkty ako také sú predmetom  duševného vlastníctva, ktoré si zaslúži byť zodpovedajúco ochránené pred neetickým zneužitím a kopírovaním. Za týmto účelom naša spoločnosť absolvovala procesy registrácií ako ochrannej známky tak aj dizajnu produktov s celoplošnou pôsobnosťou v európskej únii.   

Ochranná známka Dynasit 

Obchodný názov Dynasit je slovne aj obrazovo (logo) registrovaný ako ochranná známka na Úrade európskej únie pre ochranu duševného vlastníctva (EUIPO). Pôsobnosť ochrany sa vzťahuje na priestor celej Európskej únie. Pred registráciou na EUIPO bola rovnaká ochrana registrovaná aj na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV).     

 

Zapísaný dizajn spoločenstva

Produkty Dynasit, aby plnili svoj účel a funkciu boli navrhnuté v špeciálnom tvare a rozmere. Tým, že tvar a rozmer hrá významnú úlohu vo funkčnosti produktu, bolo nevyhnutné aby bol ochránený. Za týmto účelom naša spoločnosť úspešne absolvovala proces zápisu dizajnu spoločenstva na Úrade európskej únie pre ochranu deševného vlastníctva (EUIPO).