Prečo treba sedieť aktívne?

Odborné odporúčanie odborníka MUDr. Róberta Rusnáka, PhD prečo je dôležité zmeniť tradičný spôsob sedenia na aktívny a dynamický a ktoré zdravotnícke pomôcky sú pre túto zmenu vhodné.

Správna funkcia pohybového systému  je daná rovnováhou medzi svalovým a kĺbovým systémom a ich nervovou reguláciou. Medzi najdôležitejšie príčiny porúch pohybového aparátu patria: 

  1. Preťažovanie a nevhodné zaťažovanie chrbtice
  2. Úrazy
  3. Reflexné mechanizmy
  4. Viscerovertebrálne vzťahy (vzťahy medzi vnútornými orgánmi a pohybovým systémom)
  5. Poruchy statiky a ostatných pohybových stereotypov
  6. Poruchy vývoja opornej bázy

Udržanie rovnováhy medzi svalovým a kĺbovým systémom a zníženie príčin porúch pohybového aparátu zabezpečuje dynamické sedenie na nestabilných podložkách.

Na čo vplýva dynamické sedenie:

  • Pozitívne ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu (CNS)
  • Posturálne svalstvo (horný trapézový sval, prsný sval, biceps, bedrovo – driekové svaly, iliopsoas, hamstringy – zadná strana stehien, lýtka). sa posiňuje (facilituje) tým, že je neustále nútené vyrovnávať rovnováhu
  • Instabilná, stále sa meniaca a sedacia poloha vytvára nervové impulzy prichádzajúce do CNS

Nervové impulzy  informujú o správnej polohe tela a tak mozgová kôra dáva správne príkazy na zapájanie správnych svalových reťazcov, ktoré stabilizujú chrbticu. Je to prístupnejšia cesta na úpravu, alebo v prípade detí na nácvik správnych pohybových stereotypov. Musím pripomenúť, že správne informácie o polohe tela dosiahneme iba pri správnom nastavení jednotlivých segmentov chrbtice a to pri vzpriamenej polohe chrbta, nakoľko aj pri dynamickom sedení môžeme upadnúť do uvoľneného sedu, aj keď je toto riziko  oveľa menšie, ako pri statickom sede. Podstatne jednoduchšie sa však udržíme vo vzpriamenej polohe na dynamickej podložke, ako bez nej. Náprava nesprávneho držania postury (držania tela) je tak najjednoduchšia. Dynamický sed následne aktivuje hlboký stabilizačný systém a tak prispieva k stabilite chrbtice. Vyrovnávať nestabilitu musí nielen trup, ale predovšetkým dolné končatiny. Aktivácia svalov chodidla udržiava klenutosť planty, prípadne napomáha korigovať odchýlky. Poloha chodidiel počas celodennej sedavej práce z hľadiska gravitácie nepriaznivo pôsobí na prúdenie žilovej krvi smerom k srdcu. Kontrakcia svalov predkolenia pomáha posunu krvi v žilách smerom hore. Dynamický sed tým predchádza vzniku varixov (kŕčových žíl). Ak subjekt trpí varixami dochádza k zlepšeniu a úľave od bolesti končatín. Neustálym pružením a pohybom sú odľahčené medzistavcové platničky, nie je vytváraný tlak na rovnaké miesta väzového prstenca, zmenšuje sa riziko vzniku herniácii (prietrž medzistavcových platničiek) a zlepšuje sa výživa platničiek. Zmeniť spôsob sedenia zo statického na dynamické sedenie a pomôcť tak predchádzať statickému preťažovaniu, vzniku funkčných porúch a uľaviť bolestiam chrbtice nám dokáže zabezpečiť rehabilitačná zdravotnícka pomôcka Dynasit. Používaním dynamickej podložky Dynasit u detí, ale i dospelých je možné zabezpečiť správne držanie tela, posilňovať svalový korzet chrbtice a tiež svalstvo panvového dna. Týmto spôsobom sa znižuje nástup degeneratívnych zmien na chrbtici, medzistavcových platničkách a preventívne sa znižuje bolesť chrbtice. Viac informácií o dynamických podložkách pre zdravé sedenie nájdete na https://www.dynasit.sk.

Autor: Peter Košičár
(Rozhovor s  MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD, Primárom Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP – FN v Ružomberku, dňa 8.4.2013)