Alarm pre chrbátiky naších detí

Vedeli ste, že viac ako 10% detičiek nastupujúcich do prvých tried trpí rôznymi deformitami a teda poruchami chrbtice? Čo je ešte vážnejšie toto číslo sa vo veku 18 rokov zvyšuje až na alarmujúcu hodnotu 40%. 

K najvýznamnejšími poruchám zdravia deti školského veku patrí chybné držanie tela, guľatý chrbát, plochý chrbát, nesúmerné držanie s vysunutým jedným bokom, odstávajúce lopatky, ktoré pri neriešení môže viesť k vážnym deformitám chrbtice. Je podmienené nedostatočným rozvojom a ochabnutosťou chrbtového svalstva, čo môže súvisieť s celým komplexom rizikových faktorov. Nedostatok pohybu nevhodné a preťažené školské tašky, ktoré deti držia často v jednej ruke, nevyhovujúce podmienky školskej práce, dlhé a nesprávne sedenie v školských laviciach a za počítačom, to všetko sú príčiny prečo vysoké percento ortopedický chýb ako skolióza, kyfóza, ploché nohy a podobne vzniká už v školskom a dorastom veku. Ak sa uvedené chyby včasne nepodchytia, môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu chrbtice, ktoré sa už nebude dať napraviť. Postupne dochádza aj k deformácii vnútorných orgánov. Rebrá sa posúvajú, hrudník začne meniť svoj tvar a orgány sa v stiesnených miestach zmenšujú a naopak v iných miestach chorobne rastú. Je dôležité týmto poruchám resp. ochoreniam účinne predchádzať.

Nepodceňujte prevenciu.

Medzi základné preventívne opatrenia patrí zabezpečenie vhodného primárneho školského nábytku prispôsobeného telesným parametrom žiakov. Vzhľadom k rastovej akcelerácii žiakov je potrebné priebežne sledovať pracovné miesto žiakov v škole aj doma a v prípade potreby zabezpečiť výmenu pracovného stola resp. školskej lavice a stoličky. Pri výučbe výpočtovej techniky dbať na ergonomické pracovné miesto s počítačom. Pedagogickí pracovníci by mali dbať a upozorňovať žiakov na správny spôsob sedenia. Nosenie správnej ortopedicky vyhovujúcej obuvi, ktorá má byť pevná vzdušná a tvarovaná má rovnako dôležitý vplyv na vývoj postavenia nôh a chrbtice. Na prezúvanie sú ne vhodné šľapky, tenisky, sandále bez fixovanej päty. Sledovanie správneho nosenia nosenia a hmotnosti školských tašiek je rovnako zásadné. Váha tašky sa mala pohybovať maximálne od 2,5 kg u žiakov prvých ročníkov do cca. 5 kg u žiakov najvyšších ročníkov. Ani prázdna taška nesmie veľa vážiť. Podľa noriem pre výrobcov má byť hmotnosť prázdnych školských aktoviek pre I. stupeň základných škôl maximálne 1200g a pre II. stupeň maximálne 1400g. Školská taška by mala byť pevná, dostatočne vystužená aby kopírovala povrch chrbtice. Nielen výber školskej tašky je veľmi dôležitý. Je potrebné ju aj správne používať. Zdravá školská taška patrí na chrbát. Nemala by siahať až po pás resp. nižšie. Vhodnejšia je kratšia a širšia taška.

Vytváranie podmienok a presadzovanie voľného pohybu žiakov počas prestávok, efektívne využívanie hodín telesnej výchovy a zaraďovanie malých foriem telesnej výchovy do vyučovacej hodiny takzvané "telovýchovnej chvíľky" je ďalšou oblasťou, na ktorú jer potrebné sa sústrediť. Nevhodné je pestovanie športov s jednostrannou záťažou. Nedodržiavanie uvedených základných zdravotno hygienických požiadaviek a podceňovanie a neriešenie tejto problematiky u detí vedie k rozvinutiu chronických degeneratívnych ochorení v dospelom veku. Z detí s neliečeným fixovanými chybami držania tela vyrastajú rôzne telesné deformovaný mladí ľudia s obmedzenými možnosťami výberu zamestnania a často zmenenou pracovnou schopnosťou až invalidizaciou. Možné zdravotné následky sú nepríjemné hľadiska estetického ale aj zdravotného - bolesti, srdcová nedostatočnosť, problémy s dýchaním a podobne.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri plnení preventívnych programov a projektov zameraných na predchádzanie ochorení u detí a mládeže zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa zisťuje, že prevencii chybného držania tela a ortopedických chýb u detí a mládeže sa nevenuje dostatočná pozornosť, o čom svedčí neustále pribúdanie uvedených porúch a ochorení. Osvojenie si základných pravidiel prevencie by malo byť preto vlastné každému pedagógovi ale hlavne rodičom. Monotónnym držaním tela sa vystavujeme nebezpečenstvu problémov s krčnou hrudnou aj driekovú chrbticou. Nehovoriac navyše o pridružených bolestiach hlavy bolesti vystreľujúce do rúk či do nôh.
S našimi chrbticami žijeme 24 hodín denne. Urobiť pre ne niečo nezaberie veľa času nestojí ani mnoho financií. Chce to len zodpovednosť voči samým sebe zodpovednosť voči našim deťom chcete sa dozvedieť viac