Projekt "SME V TOM SPOLU"

O PROJEKTE

Fakty o poruchách držania tela a fyziologického vývoja u naších detí sú alarmujúce. Slovenská značka zdravotníckych pomôcok Dynasit v spolupráci s fyzioterapeutkou katarínou Hausnerovou a pedagogickými zástupcami základných škôl iniciovali projekt zameraný na základný audit aktuálneho stavu fyziologického vývoja žiakov základných škôl. Pilotný program projektu za významnej podpory pani riaditeľky Mgr. Ivany Škrteľovej prebehol na ZŠ Energetikov v Prievidzi. Odborným vyšetrenim sa u 53 žiakov II. ročníka zisťoval fyziologický stav z pohľadu držania tela a jeho odchýlok, symetrie postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrblice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej dysbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel a celkového vývinu osovo svalového aparátu. Cieľom programu je prevenciou alebo nápravami predísť závažným vývojovým poruchám osovo-svalového aparátu a zabezpečiť tak zdravý telesný vývoj u detí.

ČO ZÍSKAJÚ RODIČIA?

INDIVIDUÁLNE VYŠETRENIE SVOJHO DIEŤAŤA PRIAMO V ŠKOLE A POČAS VYUČOVANIA.

Deti sa nevyšetrujú skupinovo ale individuálne, sériou vyšetrení s ohľadom na jedinečnosť každého dieťaťa a vyšetrernia prebiejajú priamo v škole.

KOMPLEXNÚ SPRÁVU O AKTUÁLNOM STAVE FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJA DIEŤAŤA.

Rodičia obdržia mailom súhrnnú správu z vyšetrení svojho dieťaťa.

DOPORUČENIA PRE KOREKCIU A PREVENCIU VÝVOJOVÝCH PORÚCH

Návrh doporučení pre rodičov a pedagogických pracovníkov o sústave cvičení, aktivít a pomôcok pre korekciu negatívnych návykov dieťaťa v oblasti jeho telesného vývoja.

AKÉ SÚ ZISTENIA Z VYŠETRENÍ?

Výsledky z fyziologických vyšetrení skupiny detí v rámci pilotného programu projektu SME V TOM SPOLU potvrdzujú odborné štatistiky, ktoré ukazujú na veľmi negatívny trend vo fyziologickom vývoji osovo-svalového aparátu detí. Čísla ukazujú, že až 68,6% detí spadá do skupín so stredne chabým a výrazne chabým držaním tela. V detaile sú to stredne vážne a vážne deformity, ktoré sa bez aktívneho zásahu a korekcií budú zhoršovať a s vysokou pravdepodobnosťou budú mať výrazný zplyv na kvalitu ďalšieho života a budú spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie. Hovoríme hlavne o odchýľkach v postavení hlavy, trupu a končatín, nízkej svalovej sile hlbolkého stabilizačného systému - CORE, oslabenom brušnom svalstve a celkovej svalovej dysbalancii, častom zlom postavení kĺbov dolných končatín v osi,  odchýľkach v predo-zadnom zaskrivení chrbtice, častm bočnom vychýlení chrbtice (SKOLIÓZY), častej až výraznej prítomnosti celkovej hypermobility kĺbov a väzov, zlej koordinácii s balancovaním, padnutých klenbách chodidiel a častom chybnom postavení členkového kĺbu. 

UKÁŽKOVÉ FOTO Z VYŚETRENÍ

Výsledky sú alarmujúce a je na mieste akútne sa zaoberať týmto spoločenským problémom. Deti samotné si neuvedomujú s akými nesprávnymi návykmi je spätý ich život. Preto je dôležité aby sme my rodičia za pomoci pedagógov a aj odborníkov boli tí, ktorí sa pokúsia o zmenu. Počúvajme odborníkov a buďme aktívni a dôslední v aplikovaní zmien v živote naších detí. Môžeme začať hneď jednoduchými aktivitami ale aj pomôckami. Deti ale aj my dospelí trávime najviac času v dni sedením a keď nesedíme, tak chodíme. A to sú práve dve oblasti, ktoré majú aj zásadný vplyv na fyziologický vývoj detí. Deti majú vo viac ako 90% poroblémy s vývojom klenby chodidla (tzv. ploché nohy) a to má náväzne vplyv na nesprávny vývoj vnútorného stabilizačného systému a celkové držanie tela. Tradičné statické sedenie v "zamknutej" polohe s nesprávnym držaním tela a ochabnutým svalstvom zase sprevádza deti viac ako 8 hodín denne. Preto odborníci odporúčaju hneď a preventívne nasadiť preventívne korekčné ortopedicke pomôcky pre správny vývoj klenby chodidla (ortopedické vložky) a zdravé aktívne sedenie na nestabilnej podložke (napr. Dynasit).


V prípade, že by ste chceli zapojiť svoje dieťa do programu na vašej škole,
vyplňte nezáväzný formulár. My sa spojíme s Vašou školou a budeme
Vás informovať o ďalších detailoch a možnostiach. 

Naším cieľom je zlepšiť životy naších detí cez posilnenie základných predpokladov pre zdravý, komfortnejší a štastný život. Chceme zmeniť niektoré nezdravé stereotypy a nesprávne návyky u detí. Je to malá revolúcia, ale k veľkej zmene niekedy netreba až tak veľa.
Uvedomujeme si, že naše ciele sú veľké. Veríme, že sa snažíme o správnu vec. A vieme, že nás je málo. Preto budeme vďační za každého, kto pomôže finančne, odborne, alebo sa akokoľvek zapojí a stane sa súčasťou tejto myšlienky. "SME V TOM SPOLU".
Uvítame podnikateľov, inštitúcie aj filantropov, ktorí by vo svojom regióne podporili niektorú zo škôl a tým priamo deti svojích zákazníkov, rodiny alebo známych.
Odborní lekári so špecializáciou RHB - fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, ORT - ortopédia a pediatrická ortopédia, OPR - ortopedická protetika alebo fyzioterapeuti sú v jednotlivých regiónoch a mestách sú zásadne dôležití? Je totiž dôležité, aby po základnej diagnostike na školách práve oni naďalej pracovali na korekciách zdravotného stavu a monitorovaní ďalšíeho vývoja dietí priamo u seba na pracovisku.
V neposlednom rade veľmi oceníme ak sa k nám pripoja influenceri, marketingové a mediálne agentúry a budú šíriť myšlienku projektu "SME V TOM SPOLU" cez online alebo iným mediálnym kanálom. Budeme radi ak sa nám ozvú a budú V TOM SPOLU S NAMI.

 

 Krátka reportáž z projektu na ZŠ Energetikov v Prievidzi