Ako tradičné sedenie škodí nášmu zdraviu

Znie to neuveriteľne ale tradičný spôsob ako sme zvyknutí sedieť nám zo strednodobého a dlhodobého hľadiska vážne poškodzuje zdravie. Tradičné stoličky podporujú nesprávne držanie tela pri sedení. V skutočnosti nás podporujú v hrbení a ruka v ruke v tom, aby sa naše svaly stávali pasívne, slabé, aby ochabovali. Väčšina stoličiek „uzamkne“ telo do pevnej pozície, čím bráni cirkulácii krvi a spôsobuje sedenie s ohnutým chrbtom. Takto svaly, ktoré sú pôvodné určené na to, aby nám pomáhali, chabnú z dôvodu ich nepoužívania. Sekundárne svaly sú nútené vykonávať činnosti, na ktoré vôbec nie sú určené a naše telo sa tak dostáva von z vystretej polohy a pociťujeme bolesť, znecitlivenie, stuhnutosť krku, bolesti ramien, bolesti chrbta, alebo ischias ( zápal sedacieho svalu). Zoznam ochorení je ešte dlhší. Ani sedenie na ergonomickej stoličke nerieši náš problém tak ako si myslíme.

Ergonomické stoličky sú istotne viac ako klasické stoličky avšak ani oni neriešia problém nezdravého sedenia v jeho podstate. Mnoho z nich v kombinácií s nesprávnym používaním dokonca zhoršuje spomínaný problém a naše bolesti a diskomfort neeliminujú. Ergonomická stolička, tváriaca sa, že vás usádza do ideálnej polohy funguje stále iba na princípe statického sedu a to je moment, kam vlastne mierime. Predstavte si vašu panvu ako loď, chrbticu ako jej stožiar a svaly ako napínacie laná. Áno naše telo je ako silná, nádherná loď navrhnutá tak, aby nás preplavila životom. Bohužiaľ len málo z nás by zvládol riadiť loď. Na to aby sme správne riadili naše telo a šetrili ho stačí poznať pravidlá a aj k nim patria aj pravidlá ako správne sedieť.

Správny sed znamená hýbať sa. Nejedná sa o viditeľný a rušivý pohyb. Pri dynamickom sedení telo podvedome balansuje a tým aktivuje nie len vnútorné svalstvo ale aj ďalšie procesy v našom tele. Pohyb stimuluje krvný obeh a udržuje pružnosť svalového a kostrového paprátu. Každý lekár dnes vie, že zdravé sedenie znamená spevňovať svoje telo zapájaním svalov, ktoré nás pri sedení držia a nie podporovať našu lenivosť tým, že mu dovolíme hrbiť sa.  Pri dynamickom sedení aktivujeme a následne stimulujeme naše vnútorné svaly, chrbtica dosahuje ideálne zakrivenie, panva vykonáva balančné pohyby, naša pozornosť, sústredenosť a následný výkon sa zvyšuje tým že dochádza k ako pri každom cvičení k aktívnejšej cirkulácii krvi a teda aj lepšiemu zásobovaniu tkanív a buniek kyslíkom. Myseľ a telo sú úzko prepojené. V skutočnosti používame tú istú časť mozgu na vykonanie pohybu, ako aj na učenie sa. Pohyb posiela kyslík do mozgu, čoho výsledkom je väčšia schopnosť koncentrovať sa a učiť. Znie to občas ako sci-fi, avšak...

...výskumy dávajú odpovede

Aj tzv. mikro pohyby sú mimoriadne dôležité. Učitelia v škôlkach, základných aj stredných školách zapojení do výskumu hlásia, že pokiaľ študenti sedia aktívne, napr. na fit lopte, znižuje sa intenzita zlého správania, u zamestrnancov sa znižuje sa počet dní pracovnej neschopnosti, študenti na hodinách sú viac sústredení a dosahujú lepšie štúdijné výsledky. Dospelá populácia dosahuje vyššiu úroveň koncentrácie na pracovisku, lepšie pracovné výsledky, výrazne taktiež klesá percento PN z dôvodu zdravotných problémov s chrbticou. Odborníci sú presvedčení, že dynamické sedenie umožňuje deťom, študentom aj dospelým dosiahnuť „optimálnu úroveň prebudenia“ nielen v tele, ale aj v mysli.

Autori: Peter Košičár, Ing. Ivan Dobiš